مصاحبه برنامه چاپ اول رادیو فرهنگ با خانم بهار برخوردار؛ مولف مجموعه سه جلدی “بچه های دیروز بچه های امروز” :

 

 

 

 

لینک دانلود مصاحبه